Disclaimer

PlantenShop24 verleent je toegang tot plantenshop24.nl, hierna te noemen webshop, en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

PlantenShop24 behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder je daarover te hoeven inlichten.

PlantenShop24 spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met PlantenShop24.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PlantenShop24 en zijn licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PlantenShop24, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Plantenchat openen
💬 Hulp nodig?
Scan de code
Plantenchat
Hi plantenliefhebber! 👋
Kunnen we je ergens mee helpen? 🪴